Acil Servis Hizmetleri
06 Nisan 2022

ACİL SERVİS  HİZMETLERİ

Acil Servis Hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlara bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarında, sakatlık yâda ölümden korunması amacıyla hastaya acil serviste sunulan hizmetlerin tamamıdır.

 

 2. Seviye Acil Servis: Acil hastaların pratisyen tabiplerce karşılandığı, dahili veya cerrahi branşlardan en az birer uzmanın sorumluluğunda, 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak uzman düzeyinde acil sağlık hizmetinin verilebildiği, diğer branş uzmanlarının ise ihtiyaca göre icap (evde nöbet) yöntemi ile acil sağlık hizmeti sunduğu acil servislerdir.

 

 

Hastanemiz acil servisi 2. seviye olarak tescil edilmiştir.  Acil servisimiz  seviyesine göre; aşağıda belirtilen şartları taşımaktadır: Belirtilen asgari standarda uygun olarak acil servis hizmet sunum alanları yeterli sayı ve nitelikte ilk muayene, müdahale ve müşahede odaları ile bekleme salonu; Acil servis yanında hasta yakınlarına 24 saat hizmet verebilen kafeterya, anons sistemi, hasta yakını bilgilendirme panosu, güvenlik bankosu/odası, kadın ve erkekler için bekleme yeri ile bağlantılı, engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş kişisel alanlar (tuvalet ve lavabo) bulunur. Acil servis fiziksel yapısı güvenlik, izlenebilirlik, sadelik, esnek modüler yapı, gizlilik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Acil servis alanlarımız hasta ve personel açısından uygun iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma şartlarını taşımaktadır. Acil servis girişinde karşılama danışma görevlisi  bulundurulmakta  olup acil ve    yürüyemeyecek olan  hastalar için  tekerlekli sandalye ve sedye yeterli sayıda bulundurulmaktadır.