Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
06 Nisan 2022

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

 Yaşamsal fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş yeni doğanlara hizmet vermek üzere planlanmış, izlemi ve tedavisi için yeni doğana özel ileri teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatılmış uzman hekim ve hemşirelerin çalıştığı özel alanlardır.

     Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2. Düzey olup 8 küvez kapasitesi ile hizmet vermektedir.

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE HASTA KABULÜ

 

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi 0 -28 günlük hastaları ve erken doğanlar için düzeltilmiş yaşı 52 hafta olan yeni doğanları kabul etmektir.

 

1. Dereceden Öncelikli Olan Hastalar:

 • 36 haftanın altında doğan prematüreler
 • Doğum ve S / C sonrasında resüsitasyon yapılmış olan yeni doğanlar
 • Doğum sonrası apne, inleme, siyanoz, çekilme, takipne gibi solunum problemi olan yeni doğanlar
 • Doğum öncesi ya da sonrasında belirlenmiş konjenital anomalisi olan yeni doğanlar
 • Asfiksik doğum veya fetal asfiksisi olan yeni doğanlar.
 • Koyu mekonyumlu doğan yeni doğanlar
 • Sepsis düşünülen tüm yeni doğanlar
 • Doğum travması geçiren yeni doğanlar
 • İndirekt bilirubin seviyesi yoğun fototerapi veya kan değişimi sınırında olan yeni doğanlar
 • Pnömotoraks olan yeni doğanlar
 • Konvülziyon geçiren tüm yeni doğanlar
 • Yüksek ateş ve / veya dehidratasyon sorunu olan yeni doğanlar

2. Dereceden Öncelikli Olan Hastalar:

 • 36 – 38 haftalık yeni doğanlar
 • Kusma, emmeme gibi beslenme problemi olan yeni doğanlar
 • Elektrolit imbalansı olan yeni doğanlar
 • Hipoglisemi riski olan veya hiperglisemisi olan yeni doğanlar
 • Diabetik anne bebekleri
 • Preeklamptik veya eklamptik anne bebekleri
 • Hipokalsemisi olan yeni doğanlar
 • Kardiyopulmoner monitörizasyon gereken yeni doğanlar

 

3. Dereceden Öncelikli Olan Hastalar:

 • Sepsis şüphesi olan yeni doğanlar
 • 24 saati aşan erken memran rüptürü olan yeni doğanlar
 • Omfaliti olan yeni doğanlar
 • Enfekte deri lezyon bozukluğu olan yeni doğanlar
 • Hafif beslenme ve dehidratasyonu olan yeni doğanlar
 • Pnömoni veya akut bronşiolit olan yeni doğanlar
 • İdrar yolu enfeksiyonu veya akut gastroenterit tanısı olan tüm yeni doğanlar

 

   4.Dereceden Öncelikli Olan Hastalar

 • Tedavisi büyük ölçüde tamamlanmış yeni doğanlar.