Değerlerimiz
30 Kasım 2021

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.

 

Önce İnsan; Her insan değerlidir, inancıile saygılı şefkatli ve yardımsever anlayış ile hizmetvermek.

Güven; Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak, sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumuolmak.

Toplam Kalite Yönetimi; Kaliteyi bütüncül bir yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte her an kaliteli hizmetsunmak.

Dayanışma; Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak.

Bütüncül Yaklaşım; Her koşulda hizmet vermek, herinsana eşit koşulda bilinci ile sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmetisunmak.

Ulaşılabilir Olmak; Sunulan hizmet ve bilgiye kolay ulaşılabilirliği sağlamak.

Sürdürülebilirlik; Verilen kaliteli hizmetin kesintisiz ve daimi olarak

sunulmasınısağlamak.

Tıbbi Deontoloji ve Etiğe Uyum; Hizmetin verilmesinde tıbbi etik ve deontoloji ilkelerini gözetmek ve’’ yararlılık’’, ‘’zarar vermeme’’, ‘’özerkliğe saygı’’ ve’’ adalet ‘’ ilkelerinibenimsemek.