T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 29/09/2021

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi 2. Düzey olup 7 küvez kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi 0 -28 günlük hastaları ve erken doğanlar için düzeltilmiş yaşı 52 hafta olan yeni doğanları kabul etmektir. Aşağıda  yenidoğan yoğun bakım ünitesinde  hizmet verilen hasta grupları belirtilmiştir:

 • 36 haftanın altında doğan prematüreler
 • Doğum ve S / C sonrasında resüsitasyon yapılmış olan yeni doğanlar
 • Doğum sonrası apne, inleme, siyanoz, çekilme, takipne gibi solunum problemi olan yeni doğanlar
 • Doğum öncesi ya da sonrasında belirlenmiş konjenital anomalisi olan yeni doğanlar
 • Asfiksik doğum veya fetal asfiksisi olan yeni doğanlar.
 • Koyu mekonyumlu doğan yeni doğanlar
 • Sepsis düşünülen tüm yeni doğanlar
 • Doğum travması geçiren yeni doğanlar
 • İndirekt bilirubin seviyesi yoğun fototerapi veya kan değişimi sınırında olan yeni doğanlar
 • Pnömotoraks olan yeni doğanlar
 • Konvülziyon geçiren tüm yeni doğanlar
 • Yüksek ateş ve / veya dehidratasyon sorunu olan yeni doğanlar
 • 36 – 38 haftalık yeni doğanlar
 • Kusma, emmeme gibi beslenme problemi olan yeni doğanlar
 • Elektrolit imbalansı olan yeni doğanlar
 • Hipoglisemi riski olan veya hiperglisemisi olan yeni doğanlar
 • Diabetik anne bebekleri
 • Preeklamptik veya eklamptik anne bebekleri
 • Hipokalsemisi olan yeni doğanlar
 • Kardiyopulmoner monitörizasyon gereken yeni doğanlar