T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 05/06/2018

                                                                                         ACİL   SAĞLIK HİZMETLERİ

Acil hastaların pratisyen tabiplerce karşılandığı, dahili veya cerrahi branşlardan en az birer uzmanın sorumluluğunda, 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak uzman düzeyinde acil sağlık hizmetinin verilebildiği, diğer branş uzmanlarının ise ihtiyaca göre icap (evde nöbet) yöntemi ile acil sağlık hizmeti sunduğu  birimlerdir.

 Hastanemiz Acil Servisi 2. Düzey olup, uzman düzeyinde değerlendirmenin yapıldığı, bilgisayarlı tomografi,  görüntüleme  ve  acil laboratuarı ile hizmet vermektedir.