T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 30/10/2019

 • 1-KOMİTE BAŞKANI GÖREV TANIMI :

BİRİM :

Başhekim Yardımcısı

GÖREV ADI

Komite Başkanı

AMİR/ÜST AMİR:

Hastane Yöneticisi/ Başhekim

GÖREV DEVRİ:

Başhekim tarafından görevlendirilen diğer Başhekim yardımcısı veya üst yönetimden bir temsilcisi

 

GÖREV AMACI:

SKS kapsamında oluşturulan komiteye başkanlık etmek

GÖREV TANIMI VE

NİTELİKLER

Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli, Hastane Yönetiminden olmalıdır.

  1. Komite toplantılarına başkanlık etmek
 2. Komite toplantı kararlarına onay vermek
 3. Komiteyi normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek,
 4. Komite toplantısında alınan kararların kim tarafından ve ne kadar sürede yapılması gerektiğini belirlemek
 5. Komite toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,
 6. Alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol  etmek.
 7. Komitede görev alacak üyeleri belirlemek,

       2-KOMİTE SEKRETERYASI GÖREV TANIMI


BİRİM :

İlgili Birim ( Kalite Birimi, İSG Birimi, Eğitim Birimi )

GÖREV ADI

Komite Sekreteryası

 

AMİR/ÜST AMİR:

Hastane Yöneticisi/Başhekim

GÖREV DEVRİ:

Kalite yönetim biriminden diğer kişi veya başhekimin görevlendirdiği diğer personel

GÖREV AMACI:

Komite sekretaryalığını yapmak

GÖREV TANIMI VE

NİTELİKLER

Kalite yönetim direktörü veya çalışanlarından oluşur.

En az lise ,önlisans veya üniversite mezunu olmalı

Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli, olmalıdır.

 
 1. Komitelerin çalışmalarına yönelik gerekli birimlerle işbirliği yapmak üzere yazışmaları ve toplantı duyurularını yapmak.
 2.   Komite gündemi ile ilgili verilerin toplanmasını sağlamak
 3. Komite toplantılarını organize etmek.
 4.  Komite toplantıları öncesinde komite üyelerini bilgilendirmek.
 5.  Komitede alınan kararları raporlamak.
 6.  Komite toplantı tutanaklarını tüm komite üyelerinin imzasından sonra Hastane Yöneticisine onaylatmak.
 7. Toplantı tutanaklarını dosyalayarak muhafaza etmek. 

   3-KOMİTE ÜYESİ GÖREV TANIMI

GÖREV TANIMI VE

NİTELİKLER

Hastane yöneticisi tarafından komitenin ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan ; hastane personelleri arasından seçilir.

Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli, olmalıdır


 1. Hastane yöneticisi tarafından çalışanlar arasından seçilerek komitelerde görevlendirilir
 2. Hastane yöneticisi tarafından çalışanlar arasından seçilerek komitelerde görevlendirilir
 3. Komite toplantıları için gündem hazırlanması hususunda komite sekreteryasına bilgi vermek  ve gerektiğinde toplantı isteğinde bulunur
 4. İstenilen  verileri standartların istediği formata uygun olarak düzenler.
 5. Görevlendirilmiş olduğu komitede yaşanan problemleri tespit edip , çözüm önerileri geliştirmek,Düzeltici ve önleyici faaliyet  başlatmak, hastane yönetimi desteği ile sonuçlandırmak.
 6. Toplantı sonunda alınan kararları için onay vermek.
 7. Komite tarafından  alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,