T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yeni Bina Yatırım Planlaması

Güncelleme Tarihi: 23/03/2018

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ YENİ BİNA YATIRIM PLANLAMASI
Ağustos 2018 tarihinde açılması öngörülen 250 yataklı Çarşamba Devlet Hastanesi için tıbbi cihazlar hariç olmak üzere hastane tefrişat ( hasta yatağı, sedye, tekerlekli sandalye vb.) alımları 3-E Kapsamında (DMO) Devlet Malzeme Ofisinden ;şeffaf, rekabetin korunması ve sağlanması ,kamu kaynaklarının israf edilmeden maliyet fayda bakımından değerlendirilip alımları yapılacaktır .
Bu alımlardan önce 13 Mart 2018 tarihinde saat : 10:00 ' da hastanemiz konferans salonunda hastane yönetimi ve hastane yönetimi tarafından oluşturulacak komisyon ile beraber ilgili firmaların ve isteklilerin temsilcileri ile toplantı yapılacaktır. 
Belirtilen toplantıya tedarikçiler tarafından firmalarından aldıkları ve yetkili olduğuna dair yetki belgesi ,ürün ile ilgili referans hastanelerin belirtildiği bir dosya getirilerek ilgili komisyona imza karşılığı teslim edilecektir. 
Toplantıda belirtilen tarihte demo teslimatları yapılacaktır. Demo teslimatlarında firma isim ve logo olmayacaktır. Tüm bu iş ve işlemlerin görüntülü video kayıtları alınacaktır. İlgililere ve isteklilere ilanen duyurulur.
  • 201803065632.jpg
  • 201803065640.jpg
  • 201803065805.jpg