SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Hizmetlere Yönelik Bilgiler

Güncelleme Tarihi: 21/03/2018


Hastanemiz Bünyesinde Verilen Özellikli Hizmetler;

1- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmeti (TRSM) : 

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan kurulan TRSM; tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyor. Bu merkezimizde hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın da önüne geçebilmek amaçlanıyor.

2- Palyatif Bakım Merkezi Hizmeti : 

Kişinin hayatına yıllar eklemek , değil , yıllarına hayat eklemek.

Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar

Yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılar

Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz

Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder

Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar

Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar

Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmaında ekip yaklaşımını kullanır

Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir